Adresa: Novo Naselje 10, 11194, Rušanj, Beograd     Telefon: +381 11 8001 673     Tel/Fax: +381 11 8001 673     E-mail: office@legi.rs

Hexa gabioni su sačinjeni od dvostruko pletene heksagonalne pocinkovane, čelične, žičane mreže koja je neraspletiva nakon rezanja žice. Dimenzije okca su 80 x 100mm. Pocinkovana žica je prečnika 2,7-3,0mm, dok je zatezna čvrstoća žice 400N/mm². Gabioni se proizvode u skladu sa internacionalnim ASTM tehničkim standardima za heksagonalno žičano pletivo i gabione. Hexa gabioni se proizvode u sledećim formama:

1) Gabionski kavezi su pravougaonog oblika. Nudimo ih u dužinama 1,5 do 4,0m; visine 0,5 do 1,0m i širine 1.0 m ili „jumbo“ gabione širine 2.0 m. Unutrašnji prostor gabiona podeljen je membranom na dva jednaka dela, međusobne udaljenosti 1m. Gabionski kavezi se isporučuju složeni u obliku paketa. 

2) Gabionske kutije sa mrežom za sidrenje. Koriste se za stabilizaciju i pojačavanje visokih nasipa kao prilagodljiv modularni sistem. Sastoje se od gabionskog kaveza, dimenzija 2x1x0.5 m ili 2x1x1m, i od sidrene heksagonalne mrežne trake 3 do 6 m duge.

3) Gabionski madraci su slični gabionskim kutijama, ali imaju manju visinu. Osnovne dužine madraca su: 3.0, 4.0, 5.0, i 6.0 m, dok im je visina 0.23, 0.3 i 0.5m, a širina 2 m.

 4) Gabionske vreće su cilindrični elementi, izrađene od pletene heksagonalne žičane mreže, na čijem rubu je postavljena čelična žica prečnika 3,4-3,9mm radi lakšeg zatvaranja nakon punjenja kamenom. Vreće su pogodne za primenu na teško dostupnim terenima, na rečnim koritima i radovima na obali. Dužina vreća je 2.0-4.0m, dok im je prečnik 0.65-0.95m.

LEGI Sertifikati

Svi LEGI proizvodi zadovoljavaju standarde ISO 9001 : 2015, od projektovanja, preko proizvodnje, do galvanizacije i toplog cinkovanja kao i plastifikacije. 

legi sertifikati

LEGI SGS d.o.o.

Adresa: Novo Naselje 10,

11194, Rušanj, Beograd

Telefon: +381 11 8001 673

Tel/Fax: +381 11 8001 673

E-mail: office@legi.rs

Web:  www.legi.rs

  LEGI Rešetke

  LEGI Ograda za igrališta

 

  LEGI Kamene ograde

  LEGI Sigurnosne ograde

Štampa