Adresa: Novo Naselje 10, 11194, Rušanj, Beograd     Telefon: +381 11 8001 673     Tel/Fax: +381 11 8001 673     E-mail: office@legi.rs

Postoji nekoliko vrsta pocinkovanih rešetki:

  • Odvodi i kanalice
  • Prolazna rešetka
  • Presovano – varena rešetka
  • Presovana rešetka

Odvodi i kanalice

Rešetke za odvode i kanalice koriste se kao gazišta za pešake i vozila. Sastoje se od rama napravljenog od L profila sa vezanim trakama i ankerima. Na osnovu njihove praktične primene, za ovu svrhu se koriste svi tipovi gore navedenih rešetki. U poređenju sa standardnim livenim, čelicne toplo pocinkovane rešetke koje nudimo imaju veću površinu protoka za čitavih 63-79%, manju težinu (lakse održavanje), bolji estetski izgled i mogućnost zaštite od lopova. Nosivost rešetki je u skladu sa standardima DIN 1072.

Prolazna rešetka

Prolazna rešetka (tip C) je načinjena od materijala tipa S235JR po EN 10025 standardu sa nosećim flahom i poprečnom svetlom žicom. Toplo je pocinkovana po EN ISO 1461standardu.

Noseći flah je sa ili bez nazubljenja; sa okcima (c) x (d) 33 x 76 mm; visinom 30 do 80 mm i debljinom od 3 do 5 mm.
Za veća opterećenja koriste se teške rešetke sa debljinama trake 8 mm i sa okcima 43x83 mm.

Presovano-varena rešetka

Presovano – varena rešetka (tip A) je poprečno varena sa kvadratno uvrnutom ili glatkom žicom po DIN 24537 standardu i toplo cinkovana po EN ISO 1461 standardu. Načinjena je od materijala tipa S235JR po EN 10025 standardu. Noseći flah je sa ili bez nazubljenja, sa okcima (c)x (d) 34x 38 mm; sa visinom od 25 do 50 mm i debljinom od 2-3 i 5 mm. Osnovna dimenzija panela je 6100 x 1000 mm.

Presovano- varena rešetka tip A se koristi:

  • kao gazište za pokrivanje kanala,šahtova i slivnika
  • kao gazište za platforme na raznim konstrukcijama

Presovana rešetka

Presovana rešetka (tip B, Press-lock) je načinjena od materijala tipa S235JR po EN 10025 standardu, presovana po DIN 24537 standardu i toplo cinkovana po EN ISO 1461 standardu. Noseći flah je sa ili bez nazubljenja; sa okcima (y) x (z) 33 x 33 i 33 x 11 mm; visinom 25 do 40 mm i debljinom od 2 do 3 mm. Dimenzije prečnog flaha su 10 x 2 mm.
Presovano- varena rešetka tip B se koristi:

  • kao gazište za pokrivanje kanala, šahtova i slivnika
  • kao gazište za platforme na raznim konstrukcijama

 

LEGI Sertifikati

Svi LEGI proizvodi zadovoljavaju standarde ISO 9001 : 2015, od projektovanja, preko proizvodnje, do galvanizacije i toplog cinkovanja kao i plastifikacije. 

legi sertifikati

LEGI SGS d.o.o.

Adresa: Novo Naselje 10,

11194, Rušanj, Beograd

Telefon: +381 11 8001 673

Tel/Fax: +381 11 8001 673

E-mail: office@legi.rs

Web:  www.legi.rs

  LEGI Rešetke

  LEGI Ograda za igrališta

 

  LEGI Kamene ograde

  LEGI Sigurnosne ograde

Štampa